رمان از یاد رفته

34,000 تومان 30,000 تومان

لیلا پس از دوازده سال دوباره هوای وطن را استنشاق کرد، پدر و مادرش ترجیح می‌دادند در ایران بماند و ازدواج کند، اما لیلا به فکر ازدواج نبود تا اینکه حمید، پسر دوست قدیمی پدرش به خواستگاری‌اش آمد. لیلا در مجموع نظر مساعدی نسبت به حمید داشت، اگرچه هنوز تردید و دو دلی در رفتارش دیده می‌شد. لیلا پس از یک ماه رفت و آمد، بالاخره پاسخ مثبت داد. اما در شب بله برون با دیدن امید چشمانش سیاهی رفت و قبل از آنکه بتواند جواب سلام امید را بدهد نقش بر زمین شد و…