رمان ایلیای من

25,000 تومان 22,500 تومان

علی قصد داشت با آقای افشار صحبت کند، اما نمی‌دانست خواسته‌اش را چطور بیان کند.می‌دانست که او به راحتی رضایت نخواهد داد که تنها دخترش را به یک غریبه بسپارد، به غیر از این از احساس باران هم هنوز با خبر نبود، دلشوره داشت اما می‌خواست شانسش را امتحان کند.