رمان بر بام آخرین فصل

70,000 تومان 63,000 تومان

لیلا من تو خواستنت مثل تشنه ای بودم که از فرط تشنگی به آب شور دریا پناه می برد. باورت نمیشه، اما من در عین داشتنت هر لحظه برای بیشتر بودنت حریص تر می شدم و تو هیچ وقت اینو نفهمیدی.