بهار

48,000 تومان 43,000 تومان

به خاطر اینکه حمید از ماجرای ازدواج یک شبه‌ی من و محسن بی اطلاع بود خیلی ناراحت بودم و تصمیم گرفتم حقیقت را به او بگویم ولی…