رمان دختر لر

30,000 تومان 27,000 تومان

لحظه‌ای نگاهش کردم، آیا این من بودم که بعد از سی سال با ناهید هم کلام شده بودم؟ باورش برایم سخت بود اما این اتفاق افتاده بود و من در کنار کسی بودم که سال ها چشم به راهش بودم.