کتاب روزهایی که گذشت

45,000 تومان 40,500 تومان

این مجموعه در قالب چند داستان کوتاه واقعی است که می‌تواند برای هرکسی اتفاق افتاده باشد و با خواندن آن به روزهای پر خاطره و پر فراز و نشیب سالهای 30تا60 سفر و به شکل ملموس تر ارتباط برقرار خواهید کرد.