رمان سرنوشت

80,000 تومان 72,000 تومان

هر اتفاقی که می‌افتاد با خودم می‌گفتم دیگه بد تر از این نمیشه ولی هر بار بد تر از اون اتفاق می‌افتاد و حالا این جا نشستم و نمی‌دونم بد تر از این چه بلایی فراره سرم بیاد.