رمان سوگل

25,000 تومان 22,500 تومان

تا اومدم حرف بزنم باز هم صدای هلن رو شنیدم، نزدیک پله‌ها بود و در حالی که با رعنا خودم حرف می‌زد به ما نزدیک تر شدند.هلن از همیشه خشگل‌تر شده بود، موهای خرماییش رو فر داده بود و ریخته بود روی شانه‌اش، چشمان مشکی و درشتش از دور نگاه آدم رو جذب می‌کرد…