رمان صنوبر

65,000 تومان 58,500 تومان

بعد از لحظه‌ای سکوت، نگاه خشمگینش را به صورت و چشمان درشت و سیاه صنوبر دوخت و گفت: چه کار کنم؟ مگه قرار نشد اگه نصرت رو دوست نداری طلاقت رو بگیری تا من بیایم به خواستگاریت؟