رمان ضربان عشق

25,000 تومان 22,500 تومان

این اثر را با تمام وجود تقدیم می‌کنم به تمام عاشقانی که هیچ‌گاه به معشوقه‌شان نرسیدند و عشقشان را برای همیشه، تنها در قلب و روحشان پروراندند و دم نزدند. تقدیم به همه‌ی عاشقانی که ضربان قلبشان، با صدای قلب معشوقشان می‌زند