کتاب فریادهای فروخفته

8,000 تومان 7,200 تومان

مجموعه خاطرات مستند و داستان‌های خواندنی است که نویسنده درد آن حاصل تجربیات و یافته های سالهای زندگی پر فراز و نشیب خود را با قلمی شیوا و عباراتی دلنشین و جذاب به نسل جوان، آیندگان و شما خوانندگان فرهیخته تقدیم کرده است.