رمان فصل فراموش شده

45,000 تومان 40,500 تومان

چرا نمی توانست با خودش کنار بیاید؟ می‌خواست از شهریار فرار کند، در حالی که مدت‌ها بود آرزوی این دیدار را داشت، ملاقاتی که حتی یک لحظه‌اش را حسرت می‌کشید ولی حالا نمی‌توانست سر بلند کند و بهش نگاه کند.