پس من چی؟

16,000 تومان 14,400 تومان

همه‌ی فکر و ذکرم شرکت در کنکور بود و اصلاً فکر نمی‌کردم یک روز باید به ازدواج فکر کنم، برای همین بیشتر اوقاتم را در کتابخانه می‌گذراندم، تا اینکه مثل همیشه ساعت یک وارد خانه شدم، اوضا خیلی متفاوت بود. خانه تمیز شده بود.مادرم به محض ورود من، لبخند سردی در صورتش نقش بست ولی فوراً صورتش را از من دزدید و خودش را با تمیز کردن بشقاب‌هایی که تازه شسته بود سرگرم کرد.