رمان گلشا

25,000 تومان 22,500 تومان

روزهای بی‌کسی و تنهایی‌اش خیلی سخت می‌گذشت. در ورتی که گل‌اندام، زن پدرش سعی می‌کرد خودش را به او نزدیک کند و برایش ادای مادر دلسوز را درآورد. اما گلشا از او متنفر بود، او یاد گرفته بود که هرکسی را که مادرش دوست داشته، دوست داشته باشد و از هرکس متنفر بوده، تنفر داشته باشد به همین خاطر پدرش را هم زیاد تحویل نمی‌گرفت.